新闻动态

在罗马以外的罗马--杰拉什感触感染约旦的多元汗青

在罗马以外的罗马--杰拉什感触感染约旦的多元汗青

早在6500年前 ,约旦古城杰拉什(Jerash)便一直是人类的栖身地 。杰拉什的汗青,可以说是一部地中海盆地希腊-罗马世界以及东方阿拉伯古老传统的综合史,盘桓于此 ,经常会有穿越时空的觉得。欧宝app-官网下载
【读音】:
zǎo zài 6500nián qián ,yuē dàn gǔ chéng jié lā shí (Jerash)biàn yī zhí shì rén lèi de qī shēn dì 。jié lā shí de hàn qīng ,kě yǐ shuō shì yī bù dì zhōng hǎi pén dì xī là -luó mǎ shì jiè yǐ jí dōng fāng ā lā bó gǔ lǎo chuán tǒng de zōng hé shǐ ,pán huán yú cǐ ,jīng cháng huì yǒu chuān yuè shí kōng de jiào dé 。
发布评论