新闻动态

伦敦也有斜塔?年夜本钟歪斜0.26度肉眼可见

伦敦也有斜塔?年夜本钟歪斜0.26度肉眼可见

伦敦又多了一个看点:闻名游览景点年夜本钟(Big Ben)呈现歪斜 ,并且歪斜速率加速。比萨斜塔难道会呈现伦敦版本?欧宝app-官网下载
【读音】:
lún dūn yòu duō le yī gè kàn diǎn :wén míng yóu lǎn jǐng diǎn nián yè běn zhōng (Big Ben)chéng xiàn wāi xié ,bìng qiě wāi xié sù lǜ jiā sù 。bǐ sà xié tǎ nán dào huì chéng xiàn lún dūn bǎn běn ?
发布评论